Gizlilik İlkesi

Versiyon 3, 27.08.2021 tarihinde güncellendi.

Artıway, kişisel verileri AB’nin genel veri koruma yönetmeliğine uygun olarak işler (Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2016/679 Yönetmeliği (AB) – GDPR)

1- Sicil

Bonusway Oy
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finlandiya
admin@bonusway.com

2- Veri Koruma Görevlisi

Ville Laitinen
Bonusway
Kalevankatu 30
00100 Helsinki
Finlandiya
admin@bonusway.com

3- Çerezler

Artıway hizmeti, kullanıcının bilgisayarında web tarayıcısı aracılığıyla depolanan çerezleri kullanır. Bu çerezler, hizmetin kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve belirli bir tarayıcıyı tanımlamak ve tarayıcı kullanıcısına uygun içeriği sunmak için kullanılabilir.

Çerezler, teklifler de dahil olmak üzere kullanıcıya daha alakalı bilgi ve içeriğin görüntülenmesini optimize etmemize yardımcı olur. Çerezler, web sitemizin kullanıcılarını tanımlamasına izin verir. Bu sistemin amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır.

Kullanıcı dilediği zaman çerez kullanım tercihlerini değiştirerek web sitemiz üzerinden kullanılan tarayıcıya çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve bu sayede çerez yerleştirmeyi reddedebilir. Ayrıca mevcut çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm popüler internet tarayıcılarında mümkündür. Bir kullanıcı tarayıcısında çerezleri engellerse, web sitemizin tüm özellikleri tam olarak kullanamayabilir.

4- Genel veri toplama

Artıway hizmeti, bir kullanıcının tarayıcısı bir web sitesine bağlandığında genel bilgileri toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Veri koleksiyonu, (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişilen cihaz tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) varsa web sitemize erişilen web sitesi, (4) web sitesine erişim tarihi ve saati, ( 5) IP adresi ve (6) bilgi teknolojisi sistemlerimize bir saldırı olması durumunda ilginiz için kullanılabilecek diğer benzer veriler.

Artıway, bu genel bilgileri dahil ederek, kullanıcı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bunun yerine, açıklanan bilgilere, BT sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak ve yetkililere bir siber saldırı durumunda kovuşturma yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak için ihtiyaç duyulmaktadır. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, kullanıcı tarafından iletilen tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5- Kayıt

Kullanıcı, kişisel verilerle Artıway hizmetine kaydolma fırsatına sahiptir. “Kayıt ol” formu kullanılarak hangi kişisel verilerin Artıway’e aktarılacağı belirlenir. Artıway, kullanıcı tarafından girilen kişisel verileri yalnızca dahili kullanım için toplar ve saklar. Artıway, bu bilgilerin bir kısmını, Artıway’e bir hizmet sunarken iş görevlerini yerine getirmek için kişisel bilgileri kullanan bir veya daha fazla iş ortağıyla (ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi) paylaşabilir.

Artıway hizmetine kayıt olurken, kullanıcının IP adresi ve kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu verilerin saklanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse işlenen ihlallerin soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu ilkesine dayanmaktadır. O zamana kadar, Artıway’in güvenliğini sağlamak için bu verilerin saklanması gereklidir. Verilerin aktarımı kanunda öngörülmediği veya aktarım cezai kovuşturma amaçlı olmadığı sürece, bu tür veriler üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Kişisel bilgileri gönüllü olarak paylaşma seçeneği ile kullanıcı kaydı, Artıway’in kullanıcıya, sorunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sağlanabilecek içerik veya hizmetler sunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında belirtilen kişisel verileri diledikleri zaman değiştirme veya Artıway veri tabanından tamamen silme hakkına sahiptir.

Artıway, her kullanıcıya, kullanıcı hakkında hangi kişisel bilgilerin saklandığı konusunda herhangi bir zamanda bilgi sağlar. Ek olarak, Artıway, yasal saklama yükümlülüğü olmadığı sürece, kullanıcının talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltecek veya silecektir. Bu Gizlilik Bildiriminde özel olarak atanan Veri Koruma Görevlisi ve tüm Artıway personeli, bu amaç için irtibat kişisi olarak kullanıcılara sunulacaktır.

6- Haber Bültenlerinin Takibi

Artıway haber bültenleri, izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyalarının HTML biçiminde kaydedilmesine ve analiz edilmesine izin vermek için gönderilen bu tür e-postalara yerleştirilmiş minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısını veya başarısızlığını istatistiksel olarak analiz etmenizi sağlar. Yerleşik izleme pikseline dayanarak, Artıway, kullanıcının e-postayı açıp açmadığını ve e-postadaki hangi bağlantıların kullanıcılar tarafından tıklandığını görebilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme piksellerinde toplanan bu tür kişisel bilgiler, haber bülteninin dağıtımını optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini kullanıcının ilgi alanlarına göre uyarlamak için Artıway tarafından saklanacak ve analiz edilecektir. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda çifte prosedür yoluyla verilen ilgili izin beyanını geri alma hakkına sahiptir. Talep üzerine, Artıway bu kişisel bilgileri silecektir.

7. Artıway ile iletişim kurmak

Bir kullanıcı e-posta veya bir web sitesi formu aracılığıyla Artıway ile iletişime geçtiğinde, kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler otomatik olarak kaydedilecektir. Kullanıcının gönüllü olarak Artıway’e vermiş olduğu bu tür kişisel bilgiler, kullanıcıyla iletişim kurmak için saklanacaktır.

Bir kullanıcı, eksik bir geri ödeme hakkında Artıway ile iletişime geçerse, satın alma ve kullanıcı hakkındaki bilgiler, satın alma işleminin varlığını doğrulamak için mağaza gibi üçüncü bir tarafla paylaşılabilir.

8. Kişisel verilerin Rutin Silinmesi

Artıway, kullanıcının kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusunun veya Artıway’in uyması gereken düzenleyicilerin diğer yasa veya düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde işler ve saklar.

Saklamanın amacı geçerli değilse veya Avrupa yasa koyucu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından belirlenen süre sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak düzenli olarak silinecektir.

9. Kullanıcı Hakları

9a- Bilgi Edinme Hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasaları tarafından belirlendiği şekilde kendisine ilişkin kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair Artıway’den onay alma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu onay hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimiz veya başka bir Artıway çalışanı ile iletişime geçebilir.

9b- Veriye Erişim Hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasaları tarafından belirlendiği şekilde, dilediği zaman, saklanan kişisel verileriyle ilgili bilgileri ve bu bilgilerin bir kopyasını Artıway’den ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri, kullanıcının aşağıdaki bilgilere erişmesine izin verir:

 • işleme amaçları;
 • ilgili kişisel veri kategorileri;
 • kişisel verilerin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan alıcılar;
 • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı önerilen süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
 • Artıway’den kişisel verileri düzeltmesini veya silmesini talep etme veya kullanıcıyla ilgili kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkı;
 • denetim makamına itiraz hakkının varlığı;
 • kullanıcıdan kişisel veriler toplanmıyorsa, kaynaklarına ilişkin mevcut tüm bilgiler;
 • Profil oluşturma ve en azından benzer durumlarda, ilgili mantığa ilişkin önemli bilgiler dahil olmak üzere GDPR’nin 22 (1) ve (4) Maddelerinde atıfta bulunulan otomatik kararların mevcudiyeti ve ayrıca bu tür işlemenin ilgililik ve beklenen sonuçları.

Ayrıca kullanıcı, kişisel verilerinin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bu durumda, kullanıcı, aktarım için uygun önlemler konusunda bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

Bir kullanıcı bu erişim hakkını kullanmak isterse, istediği zaman Veri Koruma Görevlimiz veya başka bir Artıway çalışanı ile iletişime geçebilir.

9c- Düzeltme Hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasa koyucusu tarafından Artıway’den gecikmeksizin kendisine ilişkin yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini alma hakkına sahiptir. İşlemin amaçlarını dikkate alarak, kullanıcı, ek bir başvurunun sunulması da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, verileri düzeltmek için bu hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimiz veya başka bir Artıway çalışanı ile iletişime geçmelidir.

9d- Veri Silme Hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasa koyucusu tarafından Artıway’in kendisi hakkındaki kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silmesini talep etme hakkına sahiptir ve Artıway, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması durumunda, işlemenin gerekli olmadığı durumlarda kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silmekle yükümlüdür:

 • Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli değildir.
 • Kullanıcı, GDPR’nin 6 (1) (a) Maddesi veya GDPR’nin 9 (2) (a) maddesi uyarınca ve yasalarca aksi belirtilmedikçe, işlemenin dayandığı onayı geri çeker.
 • Kullanıcı, GDPR’nin 21 (1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan herhangi bir yasal gerekçe yoktur veya kullanıcı GDPR’nin 21 (2)
 • Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder.
 • Kişisel veriler yasa dışı olarak işlenmiştir.
 • Birlik veya ulusal yasalar kapsamında Artıway için geçerli olan yasal yükümlülüklere uymak için kişisel veriler silinmelidir.
 • Kişisel veriler, GDPR’nin 8 (1) Maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak toplanmıştır.

Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve kullanıcı Artıway tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, istediği zaman veri koruma görevlimiz veya Artıway çalışanımızla iletişime geçebilir. Artıway Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan, silme talebinin derhal tamamlanmasını sağlayacaktır.

Artıway’in kişisel verileri paylaştığı ve Madde 17 (1) uyarınca kişisel verileri silmesinin gerektiği durumlarda, Artıway, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere, kullanıcısının talep ettiği diğer denetleyicileri bilgilendirmek için makul adımları atacaktır. Artıway Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan gerekli işlemi yapacaktır.

9e- İşlemeyi kısıtlama hakkı

Her kullanıcı, aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse, Avrupa yasa koyucusu tarafından Artıway’den bir işleme kısıtlaması alma hakkına sahiptir:

 • Kullanıcı, Artıway’in kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre içinde kişisel verilerin doğruluğuna itiraz eder.
 • İşleme yasa dışıdır; ve kullanıcı kişisel verilerin silinmesine karşı çıkar ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep eder.
 • Artıway artık işlemek için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak kullanıcı yasal taleplerde bulunmak, göndermek veya savunmak için bunları talep eder.

Kullanıcı, Artıway’in meşru nedenlerinin kullanıcının nedenlerinden daha ağır bastığı doğrulanana kadar GDPR’nin 21 (1) Maddesi uyarınca işleme itirazlarından feragat etmiştir. Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve kullanıcı Artıway tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir kısıtlama talep etmek isterse, istediği zaman veri koruma görevlimiz veya başka bir Artıway çalışanıyla iletişime geçebilir. Artıway Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

9f- Veri taşınabilirliği hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasa koyucusu tarafından denetleyiciye iletilen kişisel verileri yapılandırılmış, herkese açık ve bilgisayar tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahiptir. İşleme Sözleşmenin 6 (1) (a) maddesi uyarınca rızaya dayalıysa, bu verileri, kişisel verilerin aktarıldığı Artıway’den herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahip olacaktır. GDPR’nin 9 (2) (a) maddesi veya GDPR’nin 6 (1) (b) maddesi uyarınca bir sözleşme kapsamında ve işlemenin bir kamu yararının gerçekleştirilmesi için gerekli olmadığı durumlar dışında otomatik bir şekilde işlenir.

Ek olarak, GDPR’nin 20 (1) Maddesi uyarınca veri aktarımı hakkını kullanırken, kullanıcı, teknik olarak mümkün olması ve hakları olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verileri doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, veri taşınabilirliğini elde etmek için herhangi bir zamanda Artıway’deki bir çalışan ile iletişime geçebilir.

9g- Itiraz hakkı

Herhangi bir kullanıcı, GDPR’nin 6 (1) (e) veya (f) Maddesine dayanarak, kendi özel durumuyla ilgili nedenlerle herhangi bir zamanda Avrupa yasa koyucusu tarafından kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Artıway, kullanıcının çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini aşan veya yasal taleplerde bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için işlemek için zorlayıcı meşru nedenler kanıtlamadıkça, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

Artıway, kişisel verileri doğrudan pazarlama amaçları için işlerse, kullanıcı herhangi bir zamanda bu tür pazarlama için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu sürece profil oluşturma için geçerlidir. Kullanıcının Artıway tarafından doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etmesi halinde, Artıway artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, kullanıcının kişisel verilerinin Artıway tarafından GDPR’nin 89 (1) Maddesi uyarınca bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistiksel amaçlar için işlenmesine, kendi özel durumuyla ilgili nedenlerle, itiraz etme hakkına sahiptir.

İtiraz hakkını kullanmak için, kullanıcı doğrudan Artıway Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışan ile iletişime geçebilir. Ayrıca, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında, 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, kullanıcılar teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme haklarını kullanmakta serbesttirler.

9h- Profil oluşturma dahil otomatik karar verme mekanizması

Her kullanıcı, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen, yasal bir hak sağlayan profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir.

Kullanıcı ile Artıway arasındaki sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekliyse veya kullanıcının açık rızasına dayanıyorsa, Artıway hak ve özgürlükleri ve yasal hakları korumak için uygun önlemleri alacaktır. kullanıcının çıkarları; bu, en azından verilerin Artıway adına gerçek bir kişi tarafından işlenmesini talep etme hakkının yanı sıra bir pozisyon belirtme ve karara itiraz etme hakkı için geçerlidir.

Otomatik bireysel karar haklarınızı kullanmak istiyorsanız, istediğiniz zaman doğrudan Artıway’in Gizlilik Görevlisi veya diğer bir Artıway çalışanı ile iletişime geçebilirsiniz.

9i- Veri koruma iznini geri çekme hakkı

Her kullanıcı, Avrupa yasa koyucu tarafından herhangi bir zamanda kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını geri çekme hakkına sahiptir.

Kullanıcı onayını geri çekme hakkını kullanmak isterse, dilediği zaman doğrudan Artıway’in Veri Koruma Görevlimiz veya başka bir Artıway çalışanı ile iletişime geçebilir.

10- Facebook

Facebook bileşenleri, Artıway hizmetine entegre edilmiştir.

Facebook, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak veya çevrimiçi topluluğa kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlama fırsatı sağlamak için bir platform olarak hizmet edebilen bir sosyal medyadır. Facebook kullanıcıları kişisel profiller oluşturabilir, hizmete fotoğraf yükleyebilir ve arkadaşlık istekleriyle ağ kurabilir.

Facebook’un sahibi olan şirket Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Artıway ve Facebook arasındaki entegrasyon, Facebook’un Artıway üyelerinin hizmetimize yaptığı ziyaretler hakkında bilgi almasına olanak tanır. Facebook, kullanıcının tarayıcısına bir çerez ayarlayabilir. Çerezler yukarıda tanımlanmıştır.

Facebook, sitemizi kullanımınızı analiz etme ve böylece bir kullanıcının IP adresi gibi kişisel bilgileri alma yeteneğine sahiptir.

Bir kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgiler, bilgileri Amerika Birleşik Devletleri’nde depolayan Facebook’a gönderilebilir. Facebook, topladığı verileri teknik olarak üçüncü taraflara aktarabilir.

Kullanıcı dilediği zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek, çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak engelleyerek veya önceden ayarlanmış çerezleri silerek çerezlerin kullanımını engelleyebilir.

Facebook Gizlilik Belgesi https://facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunabilir ve bilgilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi içerir. Ayrıca belge, Facebook’un kullanıcılarına sağladığı gizlilik ayarları hakkında da bilgi veriyor.

Örneğin, Webgraph tarafından sağlanan bir Facebook engelleyici ile Facebook’a veri gönderilmesini engellemek de mümkündür. http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Facebook’a veri gönderilmesi bu ve benzeri uygulamalar tarafından engellenebilir.

11- Google Analytics

Google Analytics bileşenleri, Arıtway hizmetine entegre edilmiştir

Google Analytics bir web hizmetidir. Web analitiği, bir web sitesindeki ziyaretçi davranışı hakkında veri toplamak ve analiz etmek anlamına gelir.

Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmektedir.

Google, bir kullanıcının tarayıcısına bir çerez yerleştirebilir. Çerezler yukarıda tanımlanmıştır.

Google, web sitemizi kullanımınızı analiz edebilir ve IP adresiniz gibi kişisel bilgileri alabilir.

Bir kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgiler, bilgileri Amerika Birleşik Devletleri’nde depolayan Google’a gönderilebilir. Google, topladığı bilgileri teknik olarak üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Kullanıcı dilediği zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek, çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak engelleyerek veya önceden ayarlanmış çerezleri silerek çerezlerin kullanımını engelleyebilir.

Ayrıca kullanıcı, web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgilerin toplanmasını ve Google’a iletilmesini engelleyebilir. Bunu yapmak için kullanıcının aşağıdaki bağlantıdan tarayıcı eklentisini indirmesi ve yüklemesi gerekir. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tarayıcı eklentisi, JavaScript kullanarak Google Analytics’e, o tarayıcıdaki web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili verilerin Google Analytics’e gönderilemeyebileceğini söyler. Söz konusu işletim sistemi kaldırılırsa, başlatılırsa veya yeniden yüklenirse, verilerin Google Analytics’e gönderilmesini önlemek için kullanıcının tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us.html adresinde bulabilirsiniz. Google Analytics’in nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.google.com/analytics/ adresini ziyaret edin.

12- Google AdWords

Google Adwords hizmeti, Artıway’e entegre edilmiştir.

Google AdWords, reklamlarınızı Google arama sonuçlarına ve Google reklam ağına yerleştirmenizi sağlayan bir çevrimiçi pazarlama hizmetidir.

Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işletilmektedir.

Google, bir kullanıcının tarayıcısına bir çerez yerleştirebilir. Çerezler yukarıda tanımlanmıştır.

Google, web sitemizi kullanımınızı analiz edebilir ve IP adresiniz gibi kişisel bilgileri alabilir.

Bir kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgiler, bilgileri Amerika Birleşik Devletleri’nde depolayan Google’a gönderilebilir. Google, topladığı bilgileri teknik olarak üçüncü taraflarla paylaşabilir.

www.google.com/settings/ads adresinde kullandığınız her tarayıcı için reklam ayarlarınızı değiştirerek ilgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz.

13- Google

Google bileşenleri, Artıway hizmetine entegre edilmiştir.

Google, bir Google Hesabı kullanarak Artıway’e kaydolmanıza ve oturum açmanıza izin verir.

Google Hesapları, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilir.

Bir Google Hesabına kaydolduğunuzda, Artıway, e-posta adresiniz ve adınız gibi Google’dan temel kullanıcı bilgilerini alır. Kayıt olduktan sonra, Artıway’in Google’dan hangi bilgileri aldığını kontrol edebilir ve aktarımı kabul edebilir veya Google Hesabınızla kaydınızı iptal edebilirsiniz.

14- AppsFlyer

AppsFlyer’ın bileşenleri, Artıway hizmetine entegre edilmiştir.

AppsFlyer bir mobil analiz hizmetidir. Mobil analitik, mobil uygulama kullanıcılarından gelen verilerin toplanması ve analizi anlamına gelir.

AppsFlyer, AppsFlyer Ltd., 100 1st Street, 25th floor, San Francisco, CA 94105, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilmektedir.

AppsFlyer, Artıway mobil uygulamasını kullanımınızı analiz edebilir ve IP adresiniz gibi kişisel bilgileri alabilir.

IP adresiniz gibi kişisel bilgiler AB içindeki AppsFlyer’a gönderilebilir. AppsFlyer bu kişisel bilgileri AB içinde saklar. AppsFlyer, topladığı verileri teknik olarak üçüncü taraflara aktarabilir.

AppsFlyer’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf adresini ziyaret edin.

15- OneSignal

OneSignal’ın bileşenleri, Artıway hizmetine entegre edilmiştir.

OneSignal, bir anlık bildirim hizmetidir. uygulama bildirimleri, Artıway’in mobil uygulamasının kullanıcılarına güvenlikle ilgili mesajlar ve ilgili teklifler göndermesine olanak tanır.

OneSignal, Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanır.

OneSignal, Artıway mobil uygulamasının kullanıcılarına anında iletme bildirimleri gönderebilir. Bu işlem sırasında OneSignal, kullanıcının IP adresi gibi kişisel verileri alabilir.

Bir kullanıcının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgi depolayan OneSignal’a gönderilebilir. OneSignal, topladığı verileri teknik olarak üçüncü taraflara aktarabilir.

Uygulama bildirimleri, yalnızca bunları almak için açık onay vermiş olan kullanıcılara gönderilir.

16- Twilio

Twilio bileşenleri, Artıway hizmetine entegre edilmiştir.

Twilio bir mesajlaşma servisidir. İki aşamalı kimlik doğrulamada kullanılan metin ve sesli mesajların iletilmesini sağlayarak Artıway kullanıcı kimlikleri için daha iyi bir güvenlik seviyesi sağlar.

Twilio, Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işletilmektedir.

Twilio, Artıway kullanıcılarına metin mesajları gönderebilir. Bu işlem sırasında Twilio, kullanıcının telefon numarası gibi kişisel verileri alabilir.

Bir kullanıcının telefon numarası da dahil olmak üzere kişisel bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgi depolayan Twilio’ya gönderilebilir. Twilio, topladığı verileri teknik olarak üçüncü taraflara aktarabilir.

Artıway sistemine telefon numarasını girmediği takdirde kullanıcıya herhangi bir SMS gönderilmeyecektir.

17- Dialog Insight

Artıway, Dialog Insight ile entegredir.

Dialog Insight, e-posta göndermek için kullanılan bir programdır.

Dialog Insight’ın işletme şirketi Dialog Insight, 4535, Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanada’dır.

Dialog Insight’ın Artıway kullanıcılarına e-posta göndermesine izin verilir. Bu teknik prosedür sırasında Dialog Insight, kullanıcının e-posta adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi alır.

Bir kullanıcının e-posta adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgiler, Dialog Insight of Canada’ya gönderilebilir. Dialog Insight, bu kişisel bilgileri Kanada’da saklar. Dialog Insight, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.

E-postalar, yalnızca kullanıcı bunu açıkça kabul ettiyse gönderilecektir.

18- İşleme için Yasal Dayanak

Madde. 6 (1) etkilidir. GDPR, belirli bir işleme işlemi için izin aldığımız işleme işlemleri için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin işleme faaliyetlerinin mal tedariki veya diğer hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu durumlarda, işleme GDPR Madde 6′( 1) (b) ye dayanır . Aynısı, ürünler veya hizmetler üzerinde araştırma gibi sözleşmeye bağlı tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğuna dair yasal bir yükümlülüğün gerektirmesi halinde, işlemenin md. 6 (1) etkilidir. c GDPR. Nadir durumlarda, kullanıcıların veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Bu durum, örneğin bir ziyaretçinin şirketimiz tarafından yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası bilgilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda geçerli olacaktır. O zaman tedavi bu maddeye dayanacaktır. GDPR madde 6 (1)’e dayanır. Son olarak, işleme operasyonları GDPR Madde 6 (1)’e dayandırılabilir. Bu yasal dayanak, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatlerini korumak için işlemenin gerekli olduğu durumlarda, yukarıdaki yasal sebeplerden herhangi birine girmeyen işleme faaliyetleri için kullanılır, bu menfaatler veya temel hak ve özgürlükler, kişinin korunmasını gerektirmediği sürece. kişisel veri. Bu tür işleme işlemlerine özellikle izin verilir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından açıkça belirtilmiştir. Kullanıcının bir Artıway müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceğini düşünülmüştür. (Temel 47 Teorem 2 GDPR).

19- Artıway’in veya bir üçüncü partilerin meşru faydaları

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 (1)’e dayanıyorsa, Artıway ve üçüncü partilerin işini tüm çalışanların ve hissedarların yararına yapmak konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

20- Kişisel verilerin saklandığı süre

Kişisel verilerin saklanma süresinin belirlenmesinde kullanılan kriterler yasal saklama süresidir. Bu sürenin sonunda, sözleşmeyi gerçekleştirmek veya sözleşmeyi başlatmak için artık ihtiyaç duyulmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

21- Kişisel bilgilerin yasal veya sözleşmesel bir gereklilik olarak sağlanması; Sözleşmenin kurulması için gerekli şartlar; Kullanıcının kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; Bu tür bilgilerin sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel bilgilerin paylaşılmasının kısmen yasalarca zorunlu kılındığını (ör. vergi hükümleri) veya ayrıca sözleşme hükümlerinden (ör. bir sözleşme ortağından) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, kullanıcının bize daha sonra işlememiz gereken kişisel bilgileri sağladığı bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin, şirket kendisi ile bir sözleşme imzaladığı zaman kullanıcı bize kişisel bilgilerini vermekle yükümlüdür. Kişisel bilgilerin sağlanması, kullanıcı ile bir anlaşma yapılmasına neden olacaktır. Kişisel bilgileri vermeden önce, kullanıcı veri koruma görevlisi ile iletişime geçmelidir. EDPS, kişisel verilerin sağlanmasının kanunen mi yoksa sözleşme gereği mi gerekli olduğunu veya bir sözleşme akdedilmesinin gerekli olup olmadığını, kişisel verilerin sağlanması yükümlülüğünün olup olmadığını ve sonuçlarını kullanıcıya açıklığa kavuşturur.

22- Otomatik karar vermenin varlığı

Artıway otomatik karar verme kullanmamaktadır.